Karta propozycji projektu do realizacji w ramach LSR 2014 – 2020

Jeżeli macie Państwo pomysł na realizację swojego projektu to możecie się nim z nami podzielić wypełniając KARTĘ PROJEKTU. Wypełnienie tego formularza pozwoli nam właściwie określić proponowane do realizacji przedsięwzięcia w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wypełnienie karty nie stanowi zobowiązania realizacji projektu, stanowi jedynie źródło zbierania informacji. Karty prosimy przesyłać drogą pocztową, elektronicznie lub można złożyć osobiście w biurze LGD „Żywiecki Raj”, od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00. Karty prosimy złożyć do dnia 5 października 2015r. (poniedziałek).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań, które chcielibyście Państwo, aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie 14 gmin Powiatu Żywieckiego: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły , Węgierska Górka.

Leader jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w tworzenie nowej strategii.

Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie kierunku rozwoju obszaru objętego działalnością LGD "Żywiecki Raj".

 ZAPRASZAMY!!

 

KARTA PROJEKTU - POBIERZ