eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Gmina Świnna - konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Żywiecki Raj"

Dwunaste spotkanie konsultacyjne odbyło się w Gminie Świnna w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sektorów: ze strony sektora publicznego – Pan Henryk Jurasz – Wójt Gminy Świnna, Dyrektor GOK, Pan Mieczysław Krzak jak również radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy Gminy Świnna. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych elementów analizy SWOT, problemów kluczowych dotyczących obszaru LGD jak i zakładanych celów w LSR. Omówiono potrzeby lokalne, wskazując na kierunki działań korelujących z zakresem działań PROW 2014-2020. Serdecznie dziękujemy za pomoc ze strony pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej w organizacji spotkania.

Za poświęcony czas i zaangażowanie uczestników spotkania serdecznie dziękujemy!

    logo flagaue              logo leader          zywieckiraj        prow

         Europejski Fundusz Rolny

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020