eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Konferencja poświęcona zagadnieniom podejścia LEADER w nowej perspektywie - Koszęcin 2015

 

W Koszęcinie w dniu 30 września 2015 odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom podejścia LEADER w nowej perspektywie pt.PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Sieci LEADER NETWORK. W spotkaniu, odbywającym się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędów Marszałkowskich i Lokalnych Grup Działania z terenu południowej części Polski, w spotkaniu uczestniczył również Prezes Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” Stanisław Pawlus.

Materiały z konferencji:

J.Gierulska - Wybór LSR, Koszęcin 30.09.2015

Ł.Tomczak - Dostepne środki i zaliczki - podejście LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015

J.Gierulska - Wsparcie przedsiebiorczości w podejściu LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015

J.Gierulska - projekty grantowe w podejściu LEADER 2014-2020, Koszęcin 30.09.2015

T.Paluch - Kapitał społeczny a projekty grantowe, Koszęcin 30.09.2015