eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Ankieta dotycząca planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” ze społecznością lokalną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób.

Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety. Zajmie to około 3 minut. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Termin zbierania ankiet: do 25 listopada 2015r.

Aby wypełnić tę ankietę proszę kliknąć na poniższy link (lub skopiować adres i wkleić do przeglądarki):

http://moje-ankiety.pl/respond-80507/sec-XJurkppX.html

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD „Żywiecki Raj” z mieszkańcami, który to plan zostanie wdrożony na obszarze LGD „Żywiecki Raj” w nowym okresie finansowania 2014 - 2020.

                Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: dotycącej planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” ze społecznością lokalną