eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Relacja z Walnego Zebrania Członków – 19.11.2015r.

W dniu 19 listopada 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, którego celem było dokonanie wyboru nowej Rady LGD oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i Regulaminie Rady.

Zmiany w tychże dokumentach obejmowały obok czystko redakcyjnych (usunięcie błędów stylistycznych i gramatycznych) zmiany proceduralne, dostosowano bowiem zapisy dokumentów programowych LGD do zaleceń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z założeniami Ustawy o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność w organie decyzyjnym sektor publiczny nie może stanowić więcej niż 49 proc. Chcąc jednak otrzymać wysoką ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju – w przypadku Rady założenia niniejsze musieliśmy zaostrzyć, a mianowicie przyjąć rozwiązanie, iż sektor publiczny nie powinien liczyć więcej niż 30 procent. Zatem zachowując zasady reprezentacji każdej gminy i sektorowości (reprezentacja sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców) a także realizując wymóg – nie więcej aniżeli 49 proc. przedstawicieli sektora publicznego w organie decyzyjnym – po burzliwych dyskusjach powołaliśmy nowa Radę LGD "Żywiecki Raj" składającą sie z 21 członków.

W skład obecnej Rady weszli:

SEKTOR PUBLICZNY – 6 CZŁONKÓW:

1. Gmina Gilowice – Pani Gabriela Kolonko,

2. Gmina Koszarawa – Pan Władysław Puda,

3. Gmina Lipowa – Pan Jan Góra,

4. Gmina Milówka – Pan Robert Piętka,

5. Pan Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki,

6. Pan Janusz Michałek – Przewodniczący Związku Międzygminnego ds. Ekologii,

SEKTOR GOSPODARCZY – 7 CZŁONKÓW:

7. Gmina Czernichów – Pan Wojciech Łatanik,

8. Gmina Łodygowice – Pan Paweł Handerek,

9. Gmina Radziechowy-Wieprz – Pan Andrzej Syposz,

10. Gmina Ujsoły – Pan Tomasz Krawczyk,

11. Gmina Węgierska Górka – Pani Edyta Sikora,

12. Gmina Węgierska Górka – Pani Jolanta Loranc,

13. Gmina Węgierska Górka – Pan Wojciech Gaweł,

SEKTOR SPOŁECZNY W TYM MIESZKAŃCY – 8 CZŁONKÓW:

14. Gmina Jeleśnia – Pan Piotr Nawalkowski,

15. Gmina Łękawica – Pan Piotr Oślak,

16. Gmina Łodygowice – Pani Magdalena Śleziak,

17. Gmina Milówka – Pani Małgorzata Filary,

18. Gmina Rajcza – Pan Jan Ślęzak,

19. Gmina Ślemień – Pani Paulina Białek,

20. Gmina Świnna – Pan Mieczysław Krzak,

21. Gmina Ujsoły – Pani Kornelia Kiełbasa.

Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim dotychczasowym członkom Rady. Trzeba podkreślić, iż działalność Rady LGD „Żywiecki Raj” była bardzo sprawna i efektywna – w okresie programowania Członkowie Rady ocenili ponad 600 wniosków! Członkowie wspierali się nawzajem, uzupełniali, służyli radą, ale przede wszystkim współpracowali w ramach działalności Rady oraz w ramach pracy  biura. Wyrażamy nadzieję, iż w obecnym kształcie działalność Rady będzie równie owocna jak dotychczas.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Rady – za zaangażowanie i poświęcony Stowarzyszeniu czas.

 

IMG 8008

IMG 8009

IMG 8032

IMG 8029

W ramach tego spotkania odbyła się również Debata OPEN SPACE, która obejmowała analizę potrzeb / problemów komunikacyjnych, skuteczne narzędzia komunikowania sie ze społecznością, ocena efektywności działań komunikacyjnych. W zakresie planu komunikacyjnego debata objęła obszary problemowe i skuteczne instrumenty komunikowania.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w zebraniu za przybycie.

IMG 8011

IMG 8014

IMG 8017

IMG 8019

IMG 8016