Ankieta dotycząca Projektów Grantowych w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej projektów grantowych, szczególnie te organizacje, które nie są w stanie wziąć udziału w spotkaniu w dniu 24.11.2015r. dotyczącym procedur naboru i kryteriów wyboru projektów grantowych.

Organizacje pozarządowe i JST będą mogły uzyskać wsparcie w ramach tzw. Projektów Grantowych. To nowe narzędzie wsparcia lokalnych inicjatyw – projektów o wartości całkowitej nie przekraczającej 50 tys. Limit na grantobiorcę w okresie realizacji programu (2014-2020) to 100 tys. zł. Cały proces pozyskania dofinansowania i uzyskania refundacji oraz kontroli projektów pozostaje w gestii LGD „Żywiecki Raj” a nie Urzędu Marszałkowskiego.

ANKIETA:
http://moje-ankiety.pl/respond-80674/sec-Ykr2q2GP.html

Wypełnienie tej ankiety zajmie około 3 minut. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu doprecyzowania ustalenia kwoty wsparcia i poziomu dofinansowania w ramach Projektów Grantowych jak i procedury wyboru projektów do dofinansowania. Prosimy o wypełnienie ankiety do 30.11.2015r.
Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach, ankietach dotyczących opracowywanej LSR w myśl zasady: KONSULTUJESZ = DECYDUJESZ.

question 1015308 1920