eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023 została złożona w Urzędzie Marszałkowskim!

30 grudnia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach LGD „Żywiecki Raj” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Prace na opracowaniem LSR LGD „Żywiecki Raj” trwały ponad rok i obejmowały szereg konsultacji, spotkań – tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w tworzenie strategii! Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie. Obecnie czekamy na ocenę LSR LGD „Żywiecki Raj” przez Samorząd Województwa i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie na bieżąco będziemy przekazywać informacje dotyczące wyboru LSR oraz kolejnych działaniach LGD.

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

okładka wniosek str