LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023 została złożona w Urzędzie Marszałkowskim!

30 grudnia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach LGD „Żywiecki Raj” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Prace na opracowaniem LSR LGD „Żywiecki Raj” trwały ponad rok i obejmowały szereg konsultacji, spotkań – tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w tworzenie strategii! Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie. Obecnie czekamy na ocenę LSR LGD „Żywiecki Raj” przez Samorząd Województwa i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie na bieżąco będziemy przekazywać informacje dotyczące wyboru LSR oraz kolejnych działaniach LGD.

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

okładka wniosek str