eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej przez beneficjentów, którzy zrealizowali operacje w ramach:

- działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku;

- działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku;

- w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”, którzy otrzymali płatność końcową w 2014 roku;


Ankietę monitorującą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przy ul. Ligonia 46 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Ankieta monitorująca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”

Instrukcja

Ankieta monitorująca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi

Instrukcja