eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Nabór na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy:

1. Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Specjalista ds. animacji projektów

3. Specjalista ds. promocji i współpracy

Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska pracy:

1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. animacji projektów

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. promocji i współpracy

IMG 8108