eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Sprostowanie do ogłoszeń o naborze pracowników na wolne stanowiska pracy w LGD "Żywiecki Raj"

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi testów i rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące naboru na wolne stanowiska pracy: Pracownik administracyjno-rozliczeniowy, Specjalista ds. animacji projektów, Specjalista ds. promocji i współpracy, zostały wprowadzone korekty w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska pracy w zakresie punktu VI podpunkt 2.

Dodatkowo informujemy, iż akty prawne i zagadnienia, zasady funkcjonowania LGD znajdują sie w zakładce ROZPORZĄDZENIA.

 

Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska pracy.