eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Walne Zebranie Członków LGD "Żywiecki Raj" - relacja

W dniu 9 czerwca 2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, którego celem było zatwierdzenie sprawozdania Rady, Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2015 a także wprowadzenie zmian w Regulaminie Zarządu.

Obrady Walnego Zebrania Członków otworzył Pan Stanisław Pawlus, Prezes Zarząd Stowarzyszenia LGD "Żywiecki Raj", a przewodniczył dalszej częsci zebrania Pan Stanisław Handerek. Pan Zbigniew Kotrys - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej: po weryfikacji dokumentów finansowych Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Żywiecki Raj" za 2015 rok.

Zatwierdzono również zmiany w Regulaminie Zarządu, które obejmowały obok czystko redakcyjnych (usunięcie błędów stylistycznych i gramatycznych) zmiany proceduralne, dostosowano bowiem zapisy regulaminu do zaleceń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IMG 8259

IMG 8264 IMG 8271

IMG 8268

IMG 8272

IMG 8257