Planowane terminy naboru wniosków

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” planuje w połowie września 2016r. ogłoszenie konkursów w ramach zakładania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz w zakresie przedsięwzięcia „Atrakcyjna przestrzeń publiczna”, które przewiduje budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Termin ogłoszenia naboru wniosków uzależniony jest od otrzymania zatwierdzonych ostatecznie formularzy wniosków oraz pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Na zakładanie działalności gospodarczej planowany limit środków to kwota 700 000 zł, gdzie jeden projekt wyniesie 70 000 zł. Premia w wysokości 70% wartości projektu będzie wypłacana po podpisaniu umowy, pozostała kwota po rozliczeniu projektu. Działalność będzie musiała być prowadzona przez okres minimum 2 lat od otrzymania ostatecznej płatności.

Na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach jesiennego naboru przewidziana jest kwota 1 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 300 000 zł na jeden projekt przy założeniu stworzenia minimum 1 miejsca pracy/ etatu na okres 3 lat.

Na przedsięwzięcie „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” LGD „Żywiecki Raj” otrzymało kwotę 4 300 000 zł. W ramach planowanego naboru wniosków we wrześniu 2016r. limit środków wyniesie 2 500 000 zł. Dla jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63 %, dla organizacji pozarządowych działających na terenie LGD w wysokości 90% przy czym maksymalna kwota wsparcia w ramach przedsięwzięcia „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” wynosi 100 tys. zł lub maksymalna kwota wsparcia wynosi 360 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oczekuje na zatwierdzone ostatecznie formularze wniosków. W przypadku otrzymania zatwierdzonych dokumentów konkursowych, w terminie od 18 sierpnia 2016r. do 6 września 2016r. w poszczególnych gminach naszego LGD zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-promocyjne nt. warunków udziału w konkursie i przygotowania wniosku o dofinansowanie. O terminach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.