eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Harmonogram spotkań informacyjnych na temat dofinansowania w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Już wkrótce pełną parą rusza kampania informacyjna dotycząca naboru wniosków w ramach realizacji operacji w ramach LSR LGD „Żywiecki Raj”.

Miło nam poinformować, że od 18 sierpnia zaczynamy cykl spotkań w stowarzyszonych gminach.

Zapraszamy zainteresowanych, udzielimy wyczerpujących merytorycznie informacji na wszystkie możliwe pytania. Informujemy, że na spotkanie informacyjne można udać się do dowolnej gminy niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przypominamy, iż środki można uzyskać na:

- rozwój,

- zakładanie nowej działalności gospodarczej,

- budowę, przebudowę, ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poniżej plan spotkań.

Harmonogram spotkań informacyjnych

HARMONOGRAM SALE