eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Spotkanie informacyjne RPO Województwa Śląskiego

Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” w imieniu Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że w dniu 11.08.2016r. odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

- Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz

- Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Katowice, ul.Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa) w dniu 11 sierpnia 2016 r. tj. czwartek w godz. 11.30 – 14.00. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne__poddzialanie_9_1_4_oraz_9_2_4_2016_08_11

Z ogłoszeniem o naborze wniosków w w/w zakresie można zapoznać się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/103