WZORY WNIOSKÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdziła wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020!

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Formularze do pobrania tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż pierwsze nabory wniosków w ramach Poddziałania 19.2 w LGD „Żywiecki Raj” planowane są na przełomie września/października 2016 r. na następujące zakresy:

       - zakładanie działalności gospodarczej, limit środków: 700 000,00 zł,

       - rozwój działalności gospodarczej, limit środków: 1 000 000,00 zł,

     - budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (wsparcie w zakresie ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA), limit środków: 2 500 000,00 zł

oraz w grudniu 2016 r.

        - Kultura gór "Żywieckiego Raju" - projekt grantowy, limit środków: 300 000 zł.