eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Dodatkowy termin szkolenia z wypełniania wniosków w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc na szkolenie w dniu 20 września 2016 r. w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej zostanie przeprowadzone w dniu 28 września 2016 r. dodatkowe szkolenie w tym zakresie. Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej do potwierdzania chęci uczestnictwa w szkoleniu w dniu 28 września 2016 r. - rozpoczęcie warsztatu godz. 9.00.

Osoby które chciałyby jeszcze skorzystać ze szkolenia a nie wysłały zgłoszenia – zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty:

- 21 września2016 r., rozwój działalności gospodarczej – rozpoczęcie warsztatu godz. 9.00

- 22 września2016 r., budowę, przebudowę, ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – rozpoczęcie warsztatu godz. 9.00

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdego podmiotu. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału do dnia 16 września br. (piątek). Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD "Żywiecki Raj".

Formularz rejestracyjny