Szkolimy i szkolimy się…

Pracownicy Biura, Członkowie Rady jak i Zarządu uczestniczyli w dniach 15/16 września 2016 r. w intensywnym szkoleniu przygotowującym do rzetelnej i obiektywnej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj”. Pierwsze nabory przewidziane są na początek jesieni tego roku.

W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające roporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w raz za nim formularze wniosków i instrukcje.

PRZYPOMINAMY, IŻ AKTUALNE WERSJE WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ARMIR.

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi formularzami!

 

IMG 8502

IMG 8505

IMG 8508

IMG 8511

IMG 8518

IMG 8524

IMG 8527

IMG 8531

IMG 8533