eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Podsumowanie spotkań warsztatowych dla potencjalnych beneficjentów

W dniach 20, 21 i 22 września odbyły się szkolenia warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów. Warsztaty obejmowały tematykę zakładania, rozwijania działalności gospodarczej jak również budowę, przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Czytaj więcej...

Szkolimy i szkolimy się…

Pracownicy Biura, Członkowie Rady jak i Zarządu uczestniczyli w dniach 15/16 września 2016 r. w intensywnym szkoleniu przygotowującym do rzetelnej i obiektywnej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj”. Pierwsze nabory przewidziane są na początek jesieni tego roku.

Czytaj więcej...

Dodatkowy termin szkolenia z wypełniania wniosków w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc na szkolenie w dniu 20 września 2016 r. w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej zostanie przeprowadzone w dniu 28 września 2016 r. dodatkowe szkolenie w tym zakresie. Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej do potwierdzania chęci uczestnictwa w szkoleniu w dniu 28 września 2016 r. - rozpoczęcie warsztatu godz. 9.00.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków o dofinansowanie

W październiku 2016r. LGD „Żywiecki Raj” planuje nabór wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, budowę lub przebudowę niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (przedsięwzięcie „Atrakcyjna przestrzeń publiczna).

Zapraszamy na szkolenia na temat wypełniania wniosków.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj"

14 spotkań informacyjnych na temat pozyskiwania funduszy unijnych w ramach wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj", w gminach będących członkami Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj już za nami!

Czytaj więcej...

Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w dniu 2 września 2016 r.

Czytaj więcej...