eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Planowane terminy naboru wniosków

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” planuje w połowie września 2016r. ogłoszenie konkursów w ramach zakładania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz w zakresie przedsięwzięcia „Atrakcyjna przestrzeń publiczna”, które przewiduje budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla Rady, Zarządu oraz pracowników biura LGD - II część praktyczna

27 czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie i warsztaty dla pracowników biura LGD, Zarządu oraz członków organu decyzyjnego.

Czytaj więcej...

Dokumenty dotyczące wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023

Zapraszamy do zapoznania sie z naszą Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023 - nową strategią, która będzie wdrażana na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" w latach 2016-2023 oraz innymi dokumentami dotyczacymi wdrażania LSR, które są dostępne na naszej stronie w zakładce Dokumenty dotyczące wdrażania LSR LGD "ŻYWIECKI RAJ" na lata 2016-2023

Walne Zebranie Członków LGD "Żywiecki Raj" - relacja

W dniu 9 czerwca 2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, którego celem było zatwierdzenie sprawozdania Rady, Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2015 a także wprowadzenie zmian w Regulaminie Zarządu. 

Czytaj więcej...

Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Działając w oparciu o Procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

Czytaj więcej...

Zawiadomienie - Walne Zebranie Członków w dniu 09.06.2016r.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków:

Termin: 9 czerwca 2016r. (tj. czwartek)

I termin:  godz. 14.00,

II termin: godz. 14.15.

Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

 

Czytaj więcej...