eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Relacja z pierwszego szkolenia dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD „Żywiecki Raj”

W dniu 12 maja 2016r. odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD „Żywiecki Raj” w przedmiocie metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020.

Głównym zadaniem Rady Lokalnej Grupy Działania jest ocena i podejmowanie decyzji co do dofinansowania wniosków złożonych do LGD „Żywiecki Raj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy ramowej

W dniu 10 maja 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę ramową dotyczącą przyznania pomocy na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Kwota 4 020 875,00 euro dla LGD „Żywiecki Raj” to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

LSR LGD „Żywiecki Raj” została wybrana do dofinansowania w nowym okresie programowana 2014-2020!

Zatwierdzono Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w woj. Śląskim.

LSR LGD „Żywiecki Raj” została wybrana do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020!

 

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Działając w oparciu o Procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

Czytaj więcej...

Wyniki oceny złożonych ofert na wolne stanowiska pracy pod względem formalnym

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny formalnej ofert zlożonych na wolne stanowiska pracy:

1. Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Specjalista ds. animacji projektów

3. Specjalista ds. promocji i współpracy

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

ŻYCZENIA www