eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Drugie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

W dniach 3-4 marca 2016 r. w podwarszawskiej miejscowości, w Klaudynie pod Warszawą odbyło się drugie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER. Głównymi tematami posiedzenia był kwestie związane z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020.

 

Czytaj więcej...

Sprostowanie do ogłoszeń o naborze pracowników na wolne stanowiska pracy w LGD "Żywiecki Raj"

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi testów i rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące naboru na wolne stanowiska pracy: Pracownik administracyjno-rozliczeniowy, Specjalista ds. animacji projektów, Specjalista ds. promocji i współpracy, zostały wprowadzone korekty w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska pracy w zakresie punktu VI podpunkt 2.

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy:

1. Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Specjalista ds. animacji projektów

3. Specjalista ds. promocji i współpracy

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

W dniu 8 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER (GTL), w którym uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki.

Czytaj więcej...

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej przez beneficjentów, którzy zrealizowali operacje w ramach:

Czytaj więcej...

LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023 została złożona w Urzędzie Marszałkowskim!

30 grudnia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach LGD „Żywiecki Raj” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

Czytaj więcej...