eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Walne Zebranie Członków w dniu 17.12.2015r. - relacja

W dniu 17 grudnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, którego celem było zatwierdzenie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, zatwierdzenie Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie - Walne Zebranie Członków w dniu 17.12.2015r.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków:

Termin: 17 grudnia 2015r. (tj. czwartek)

I termin:  godz. 900,

Czytaj więcej...

I Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" - relacja

Mamy Prezydium nowej Rady!

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD "Żywiecki Raj" – 26.11.2015r.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD „Żywiecki Raj”, na którym odbędzie się ukonstytuowanie Rady – wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady a także gdzie będą omawiane i opracowywane kryteria wyboru operacji do dofinansowania oraz planu budżetu LSR odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice w dniu 26 listopada  2015r. tj. czwartek o godz. 10.00 w Sali Kominkowej.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca Projektów Grantowych w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej projektów grantowych, szczególnie te organizacje, które nie są w stanie wziąć udziału w spotkaniu w dniu 24.11.2015r. dotyczącym procedur naboru i kryteriów wyboru projektów grantowych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD "Żywiecki Raj"

a