eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Relacja z Walnego Zebrania Członków – 19.11.2015r.

W dniu 19 listopada 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, którego celem było dokonanie wyboru nowej Rady LGD oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i Regulaminie Rady.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” ze społecznością lokalną

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej planu komunikacji Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” ze społecznością lokalną.

Aby wypełnić tę ankietę proszę kliknąć na poniższy link (lub skopiować adres i wkleić do przeglądarki):

http://moje-ankiety.pl/respond-80507/sec-XJurkppX.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!


Czytaj więcej...

Zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”

W związku z koniecznością dostosowania składu Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 oraz zgodnie z § 22 pkt. 5 ppkt. 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” i § 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do Rady Stowarzyszenia - LGD „Żywiecki Raj”. Prosimy o składanie kandydatur na  formularzu zgłoszeniowym wraz z CV kandydata do dnia 13 listopada 2015r. do biura Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - 19.11.2015 r.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” uprzejmie zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015r. (tj. czwartek) o godz.14.00  w sali Kominkowej – Zamek w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

 

Czytaj więcej...

Debata młodzieżowa

30 października 2015r. Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Mała Szwajcaria" zorganizowało debatę młodzieżową. Uczestnikami debaty była młodzież z Gimnazjum z Gminy Czernichów.

Czytaj więcej...

Zogniskowany wywiad grupowy z przedsiębiorcami z terenu LGD "Żywiecki Raj"

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” w dniu 20 października 2015r. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z przedsiębiorcami z terenu LGD „Żywiecki Raj”.

Czytaj więcej...