eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Spotkanie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji działających na polu aktywizacji zawodowej i społecznej

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2014 – 2020 zapraszamy w dniu 8 października 2015r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w Sali Kominkowej w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice na spotkanie przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji działających na polu aktywizacji zawodowej i społecznej z terenu Powiatu Żywieckiego.

 

 

Czytaj więcej...

Karta propozycji projektu do realizacji w ramach LSR 2014 – 2020 - wydłużony termin składania propozycji

W związku ze zgłoszonymi prośbami dotyczącymi przesunięcia terminu zgłaszania propozycji projektów do realizacji w nowym okresie dofinansowania w latach 2014-2020 termin składania Kart projektu zostaje wydłużony do dnia 19 października 2015r. (tj. poniedziałek) do godz. 10.00.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ma za sobą pracowite trzy tygodnie. We wszystkich 14 gminach należących do LGD „Żywiecki Raj” odbyły się spotkania konsultacyjne poświęcone analizie SWOT, czyli słabym i mocnym stronom naszego obszaru oraz pojawiającym się szansom i zagrożeniom, a także wypracowaniu celów do lokalnej strategii.

Czytaj więcej...

Konferencja poświęcona zagadnieniom podejścia LEADER w nowej perspektywie - Koszęcin 2015

W Koszęcinie w dniu 30 września 2015 odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom podejścia LEADER w nowej perspektywie pt.PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA.

 

Czytaj więcej...

Ostatnie, czternaste spotkanie konsultacyjne LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Węgierska Górka

Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się w Gminie Węgierska Górka. W Urzędzie Gminy Węgierska Górka o godz. 17.00 Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” przeprowadziło konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Relacja z konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Ujsoły

Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” w dniu 30 września 2015r. o godz. 17.00 zorganizowało spotkanie konsultacyjne dotyczące LSR LGD Żywiecki Raj” w Gminie Ujsoły w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

Czytaj więcej...