eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Gmina Świnna - konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Żywiecki Raj"

Dwunaste spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Żywiecki Raj" odbyło się w Gminie Świnna w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej.

 

Czytaj więcej...

Relacja z konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj" - Gmina Ślemień

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ślemieniu w dniu 28 września 2015r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”.

Czytaj więcej...

10 spotkanie konsultacyjne LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Radziechowy-Wieprz

25 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz odbyły się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, członkowie OSP, KGW, organizacji pozarządowych, pszczelarze i mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Rajcza

W dniu 24 września 2015r. w sali Urzędu Gminy w Rajczy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”. Podczas spotkania pracownicy gminy, GOK, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiebiorcy oraz mieszkańcy Gminy  Rajcza wyrazili swoje potrzeby i oczekiwania związane z przyszłym okresem programowania 2014-2020, zaopiniowali diagnozę obszaru oraz przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron obszaru.

Czytaj więcej...

Karta propozycji projektu do realizacji w ramach LSR 2014 – 2020

Jeżeli macie Państwo pomysł na realizację swojego projektu to możecie się nim z nami podzielić wypełniając KARTĘ PROJEKTU. Wypełnienie tego formularza pozwoli nam właściwie określić proponowane do realizacji przedsięwzięcia w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wypełnienie karty nie stanowi zobowiązania realizacji projektu, stanowi jedynie źródło zbierania informacji. Karty prosimy przesyłać drogą pocztową, elektronicznie lub można złożyć osobiście w biurze LGD „Żywiecki Raj”, od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00. Karty prosimy złożyc do dnia 5 października 2015r. (poniedziałek).

Czytaj więcej...

Relacja z konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj" - Gmina Milówka

Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” w dniu 22 września 2015r. o godz. 17.00 zorganizowało spotkanie ze społecznością lokalną w Urzędzie Gminy w Milówce.

Czytaj więcej...