eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule RLKS.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 sierpnia 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 września 2016 r. (do godz. 12:00).

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne i doradztwo w biurze LGD

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości dofinansowania na:

- zakładanie nowej działalności gospodarczej,

- rozwój działalności gospodarczej,

- budowę, przebudowę, ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne RPO Województwa Śląskiego

Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” w imieniu Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że w dniu 11.08.2016r. odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

Czytaj więcej...

WZORY WNIOSKÓW

WZORY WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdziła wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020!

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Formularze do pobrania tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań informacyjnych na temat dofinansowania w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Już wkrótce pełną parą rusza kampania informacyjna dotycząca naboru wniosków w ramach realizacji operacji w ramach LSR LGD „Żywiecki Raj”.

Miło nam poinformować, że od 18 sierpnia zaczynamy cykl spotkań w stowarzyszonych gminach.

Czytaj więcej...

Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodne z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) obszaru LGD "Żywiecki Raj".

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" we wrześniu 2016 roku będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacj w zakresie:

- PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

- ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (wsparcie w zakresie ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA)

 

Tabela prezentująca cele zawarte w LSR oraz wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023