eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

News

Półmetek spotkań konsultacyjnych LSR LGD „Żywiecki Raj” za nami!

Na spotkaniach przedstawiono wnioski z diagnozy i badań terenu objętego LSR, poddano konsultacjom projekt analizy SWOT oraz projekt celów LSR.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za czynny udział w konsultacjach oraz za wniesione uwagi i zapraszamy do składania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w ramach LSR.

ZAPRASZAMY NA POZOSTAŁE SPOTKANIA KONSULTACYJNE!!!

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

 

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne LSR LGD "Żywiecki Raj" - Gmina Łodygowice

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Łodygowice odbyło się w dniu 22 września 2015r. w Sali Kominkowej w Zamku w Łodygowicach. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z dotychczasową działalnością LGD „Żywiecki Raj” i podobnie jak w każdej z gmin, gdzie odbyły się spotkania otrzymali publikacje „Podsumowanie działalności LGD „Żywiecki Raj” w latach 2009-2015”.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Łękawica

W Urzędzie Gminy Łękawica w dniu 21 września 2015r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” która wyznaczy nowe kierunki rozwoju - cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie.

Czytaj więcej...

Piąte spotkanie konsultacyjne LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Lipowa

Piąte spotkanie konsultacyjne odbyło się w Gminie Lipowa. W Urzędzie Gminy Lipowa o godz. 17.00 Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” przeprowadziło konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na tzw. Wsparcie Przygotowawcze

W dniu 18 września 2015r. w Katowicach została podpisana pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” a Samorządem Województwa Śląskiego umowa w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020 na tzw. Wsparcie Przygotowawcze.

 

Czytaj więcej...

Relacja z konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj" - Gmina Koszarawa

17 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie odbyły się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”.

Czytaj więcej...