eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Artykuły

Bazpłatne konsultacje z doradcą

Czym jest Mały projekt? Kto może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw? Czy rolnicy również mogą składać wnioski? Co z gminnymi ośrodkami kultury, kościołem?


1. Małe projekty – kwota refundacji do 25 tys. zł na 1 projekt, wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Składane projekty mogą dotyczyć m.in.: imprez kulturalnych, sportowych, promocji lokalnej przedsiębiorczości (targi, szkolenia), zagospodarowania przestrzeni publicznej (place zabaw, trasy rowerowe, nordic walking), turystyki (foldery, strony internetowe, domki letniskowe), ekologii (przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, kolektory słoneczne), renowacji zabytków.

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota refundacji do 300 tys. zł (warunkiem jest utworzenie nowych miejsc pracy). Promowane są inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności w zakresie usług dla ludności, gospodarstw rolnych, sprzedaży, turystyki, przetwórstwa, magazynowania, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy.

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – kwota refundacji do 100 tys. zł, wnioskodawcą może być rolnik, jego współmałżonek lub jego domownik. Przykładowy zakres pomocy obejmuje m.in. działalność usługową w zakresie: produkcji roślin, hodowli zwierząt gospodarskich, leśnictwa, przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw, wytwarzania gotowych posiłków i dań, produkcji win gronowych, piwa, napojów bezalkoholowych, produkcja wyrobów stolarskich a także wynajem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym.

4. Odnowa i rozwój wsi – kwota refundacji do 500 tys. zł na 1  miejscowość, wnioskodawcą może być gmina, instytucja kultury, kościół lub inny związek wyznaniowy, OPP.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje z doradcą, który odpowie na wszelkie pytania związane z ww. działaniami, tel. 33 475 48 21.

Zapoznaj się szerzej z 4 działaniami, które umieszczone są w zakładce DZIAŁANIA LGD.

Siedziba biura Stowarzyszenia:

ul. Pod Górą 4, Żywiec.

Zapraszamy!