eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Nabór uczestników

Stowarzyszenie - LGD "Żywiecki Raj" ogłasza nabór uczestników do projektu współpracy: "Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie". Projekt zakłada m.in. opracowanie w 11 gminach LGD tras questingowych pt. "Atrakcje Gminy ... - z pamięci i serca mieszkańców wyłuskane".

Questing, to innowacyjna na terenie działania Stowarzyszenia - LGD „Żywiecki Raj, metoda odkrywania walorów kulturalnych, przyrodniczych i historycznych obszaru. Polega on na tworzeniu nieoznakowanych szlaków (questów) w terenie, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w ulotce ujętych w wierszowanych wskazówkach/zagadkach.

Celem każdego questu jest dotarcie do miejsca ukrycia skarbu, którym jest skrzynka z unikalną pieczątką, której odbicie na ulotce potwierdza przejście całego questu i rozwiązanie zagadek.

Quest, to zabawa w poszukiwanie skarbu, której koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa kulturowego, historycznego jest bardzo bliska harcerskiej zabawie w podchody.

Biorąc udział w projekcie „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, uczestnicy spotkań będą mieli sami możliwość stworzenia questu w wybranej przez siebie tematyce i na wybranej przez siebie trasie. Dzięki przeprowadzonym spotkaniom edukacyjnym uczestnicy poznają tajniki tworzenia questów jak i sami będą mogli przejść przykładowe trasy questu podczas wizyty studyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, która odbędzie się w terminie 1-2 kwietnia 2014r.

Realizacja projektu „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, w tym tworzenie questów ma na celu zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.

Do tworzenie tych innowacyjnych, nieoznakowanych szlaków zapraszamy dorosłych przedstawicieli lokalnej społeczności - osoby znające region, mające zarówno naukowa wiedzę specjalistyczną, jak i wiadomości na temat atrakcji, historii, legend czy lokalnych anegdot.
W każdej miejscowości, nawet w tej wydawałoby się średnio atrakcyjnej turystycznie, można wypracować niezliczoną ilość questów, jeśli jest się wrażliwym na dostrzeganie rożnych szczegółów, pomysłowym, dociekliwym w odkrywaniu nowych historii miejsca i otwartym na odnajdywanie wyjątkowości w rzeczach pozornie zwykłych.

Gotowe questy będą doskonałą promocją danej gminy, miejscowości i staną się atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych i mniej, z pozoru, ciekawych miejsc i mogą stanowić doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

W ramach projektu „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, współfinansowanego przez Unię Europejską działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” oraz LGD Fundację "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" opracowanych zostanie w 11  gminach LGD „Żywiecki Raj” – Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz w 4 gminach LGD Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" – Świnna, Ślemień, Gilowice, Łękawica 15 tras questingowych. Z każdej gminy w projekcie może uczestniczyć 10 mieszkańców danej gminy, którzy wezmą udział w wyjeździe studyjnym, spotkaniach informacyjnych mających na celu przygotowaniu questów:

A.    Spotkanie edukacyjne  z zakresu tworzenia questu w okresie luty – marzec 2014r.
W ramach tego zadania odbędzie się 11 spotkań (po 1 spotkaniu na gminę) wg zamieszczonego poniżej harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Przewidziana liczba osób w grupie wynosi 10 – co związane jest z ilością osób jakim LGD chce przekazać wiedzę na temat tworzenia questingów, tak aby w przyszłości w każdej gminie możliwe było tworzenie, rozwijanie questów przez te osoby.
Celem spotkania będzie: rozpoczęcie układania questu, zapoznanie się z zasadami tworzenia questów i przygotowanie wstępnej inwentaryzacji terenu. Efektem będzie wstępne przygotowanie, przez każdą z 11 grup, questu z podstawowymi elementami.

Ramowy program spotkania edukacyjnego z zakresu tworzenia questu 

Godz.    temat
9.00 – 10.00    Przedstawienie metody questingu, prezentacja materiałów merytorycznych
10.00 – 11.00    Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy Questu
11.00 – 12.20    Praca w terenie – przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami
12.20 – 13.00    przerwa
13.00 – 14.30    Opracowanie informacji zebranych w terenie – ustalenie trasy Questu, motywu przewodniego
14.30 – 16.30    Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji Questu
16.30 – 17.00    Podsumowanie i zakończenie spotkania

HARMONOGRAM

Część zajęć będzie odbywała się w terenie. Proszę pamiętać o wygodnym obuwiu, oraz odpowiednim ubraniu dostosowanym do warunków pogodowych.

B.    Spotkanie wyjazdowe – wizyta studyjna wprowadzająca do metodologii questingu – 1-2 kwietnia (wtorek, środa) 2014r.
Organizacja spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD „Żywiecki Raj” połączonego z wyjazdem, mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych” – osoby uczestniczące w spotkaniach edukacyjnych  z zakresu tworzenia questu  zostaną zaproszone na 2 - dniowy wyjazd. Uczestnicy spotkania w ramach wizyty studyjnej przejdą trasę 3 questów o różnej tematyce na terenie LGD „Morawskie Wrota”. Efektem spotkania będzie przeprowadzenie analizy miejsc i materiałów źródłowych dot. questów na terenie LGD. Miejsca zbiórki/powrotu: Żywiec. Miejsce docelowe: Gorzyce – obszar LGD „Morawskie Wrota”.

C.    Spotkania edukacyjne  w zakresie opracowania questów w części obejmującej sporządzenie wierszowanych wskazówek w terminie, kart inwentaryzacyjnych atrakcji turystycznych na trasie Questu.
Działania będą obejmowały dopracowanie wstępnie przygotowanych questów. Praca będzie odbywała się w grupach roboczych ustalonych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. W ramach tego zadania odbędą się 22 spotkania (po 2 spotkania na gminę), wg zamieszczonego poniżej harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Układane questy będą poddawane bieżącej korekcie przez trenerów. Za kontakt z trenerem odpowiedzialny będzie lider grupy. Efektem powstania questu będzie mapa oraz wierszowana trasa. Motyw przewodni danego questu zależy od grupy uczestników w danej gminie.

HARMONOGRAM

D.    Spotkanie edukacyjne związane z przetestowaniem questu w okresie maj – czerwiec 2014r.

Organizacja spotkania edukacyjnego związanego z przetestowaniem questu - w ramach tego zadania odbędzie się 11 spotkań (po 1 spotkaniu na gminę), wg harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Proponowany ramowy program warsztatów: sesja plenerowa  - test ułożonego questu, omówienie i wprowadzenie ew. poprawek do questu. Spotkanie to będzie miało na celu sprawdzenie, czy quest jest zrozumiały, czy  pozwala osobie nie znającej terenu na dotarcie do skarbu.

HARMONOGRAM


Zakres opracowanych questingów związany będzie z odtworzeniem regionalnych legend, historii o miejscach znajdujących się na obszarze danej gminy, wyszukanie atrakcji turystycznych i ich opracowanie do tworzonych tras questingowych jak i tworzonej bazy atrakcji turystycznych, celem spotkań będzie  zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR w kreowanie rozwoju lokalnego oraz pogłębienie integracji mieszkańców obszaru LSR.
Grupa docelowa: Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie danej gminy należącej do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie osobiście lub przesłanie na adres Stowarzyszania – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Żywiec, ul. Pod Górą 4 formularza zgłoszeniowego.

Formularze zgłoszeniowe można również w formie skanu przesłać na adres poczy elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wzory formularzy dostępne są w Biurze LGD „Żywiecki Raj” i na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl, w zakładce CUDCHWAL.

W przypadku większej liczby zainteresowanych decyzja o zakwalifikowaniu oparta zostanie  na kolejności zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 10 uczestników w każdej grupie – gminie. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa kandydatów, ewentualnie lista rezerwowa.

Regulamin uczestnictwa w projekcie_pobierz

Formularz Zgłoszeniowy_pobierz

plakat cudchwal

Questing, to innowacyjna na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj metoda odkrywania walorów kulturalnych, przyrodniczych, historycznych obszaru opierająca się na tworzeniu nieoznakowanych szlaków (questów) w terenie, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach w formie zagadek w opracowanych podczas tworzenia questu ulotkach. Celem każdego questu jest dotarcie do miejsca ukrycia skarbu, którym jest skrzynka z unikalną pieczątką, której odbicie na ulotce potwierdza przejście całego questu i rozwiązanie zagadki.

Quest to zabawa w poszukiwanie skarbu, której koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa kulturowego, historycznego jest bardzo bliska harcerskiej zabawie w podchody.

Biorąc udział w projekcie „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, uczestnicy spotkań będą mieli sami możliwość stworzenia questu w wybranej przez siebie tematyce i na wybranej przez siebie trasie. Dzięki przeprowadzonym spotkaniom edukacyjnym uczestnicy poznają tajniki tworzenia questów jak i sami będą mogli przejść przykładowe trasy questu podczas wizyty studyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, która odbędzie się w terminie 1-2 kwietnia 2014r.

Realizacja projektu „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, w tym tworzenie questów ma na celu zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.

Do tworzenie tych innowacyjnych, nieoznakowanych szlaków zapraszamy dorosłych przedstawicieli lokalnej społeczności - osoby znające region, mające zarówno naukowa wiedzę specjalistyczną, jak i wiadomości na temat atrakcji, historii, legend czy lokalnych anegdot.

W każdej miejscowości, nawet w tej wydawałoby się średnio atrakcyjnej turystycznie, można wypracować niezliczoną ilość questów, jeśli jest się wrażliwym na dostrzeganie rożnych szczegółów, pomysłowym, dociekliwym w odkrywaniu nowych historii miejsca i otwartym na odnajdywanie wyjątkowości w rzeczach pozornie zwykłych.

Gotowe questy będą doskonałą promocją danej gminy, miejscowości i staną się atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych i mniej, z pozoru, ciekawych miejsc i mogą stanowić doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

 

W ramach projektu „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, współfinansowanego przez Unię Europejską działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” oraz LGD Fundację "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" opracowanych zostanie w 11  gminach LGD „Żywiecki Raj” – Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz w 4 gminach LGD Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" – Świnna, Ślemień, Gilowice, Łękawica 15 tras questingowych. Z każdej gminy w projekcie może uczestniczyć 10 mieszkańców danej gminy, którzy wezmą udział w wyjeździe studyjnym, spotkaniach informacyjnych mających na celu przygotowaniu questów:

 

A.                Spotkanie edukacyjne  z zakresu tworzenia questu w okresie luty – marzec 2014r.

W ramach tego zadania odbędzie się 11 spotkań (po 1 spotkaniu na gminę) wg zamieszczonego poniżej harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Przewidziana liczba osób w grupie wynosi 10 – co związane jest z ilością osób jakim LGD chce przekazać wiedzę na temat tworzenia questingów, tak aby w przyszłości w każdej gminie możliwe było tworzenie, rozwijanie questów przez te osoby.

Celem spotkania będzie: rozpoczęcie układania questu, zapoznanie się z zasadami tworzenia questów i przygotowanie wstępnej inwentaryzacji terenu. Efektem będzie wstępne przygotowanie, przez każdą z 11 grup, questu z podstawowymi elementami.

 

Ramowy program spotkania edukacyjnego z zakresu tworzenia questu 

 

 

Godz.

temat

9.00 – 10.00

Przedstawienie metody questingu, prezentacja materiałów merytorycznych

10.00 – 11.00

Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy Questu

11.00 – 12.20

Praca w terenie – przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami

12.20 – 13.00

przerwa

13.00 – 14.30

Opracowanie informacji zebranych w terenie – ustalenie trasy Questu, motywu przewodniego

14.30 – 16.30

Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji Questu

16.30 – 17.00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

HARMONOGRAM

 

  1. Spotkanie wyjazdowe – wizyta studyjna wprowadzająca do metodologii questingu – 1-2 kwietnia 2014r. Termin: kwiecień – czerwiec 2014r.

„Organizacja spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD „Żywiecki Raj” połączonego z wyjazdem, mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych” – osoby uczestniczące w spotkaniach edukacyjnych  z zakresu tworzenia questu  zostaną zaproszone na 2 - dniowy wyjazd. Uczestnicy spotkania w ramach wizyty studyjnej przejdą trasę 3 questów o różnej tematyce na terenie LGD „Morawskie Wrota”. Efektem spotkania będzie przeprowadzenie analizy miejsc i materiałów źródłowych dot. questów na terenie LGD. Miejsca zbiórki/powrotu: Żywiec. Miejsce docelowe: Gorzyce – obszar LGD „Morawskie Wrota”.

 

  1. Spotkania edukacyjne  w zakresie opracowania questów w części obejmującej sporządzenie wierszowanych wskazówek w terminie, kart inwentaryzacyjnych atrakcji turystycznych na trasie Questu.

Działania będą obejmowały dopracowanie wstępnie przygotowanych questów. Praca będzie odbywała się w grupach roboczych ustalonych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. W ramach tego zadania odbędą się 22 spotkania (po 2 spotkania na gminę), wg zamieszczonego poniżej harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Układane questy będą poddawane bieżącej korekcie przez trenerów. Za kontakt z trenerem odpowiedzialny będzie lider grupy. Efektem powstania questu będzie mapa oraz wierszowana trasa. Motyw przewodni danego questu zależy od grupy uczestników w danej gminie.

 

HARMONOGRAM

 

  1. Spotkanie edukacyjne związane z przetestowaniem questu w okresie maj – czerwiec 2014r.

 

Organizacja spotkania edukacyjnego związanego z przetestowaniem questu - w ramach tego zadania odbędzie się 11 spotkań (po 1 spotkaniu na gminę), wg harmonogramu z wyszczególnionymi terminami i miejscami spotkań. Proponowany ramowy program warsztatów: sesja plenerowa  - test ułożonego questu, omówienie i wprowadzenie ew. poprawek do questu. Spotkanie to będzie miało na celu sprawdzenie, czy quest jest zrozumiały, czy  pozwala osobie nie znającej terenu na dotarcie do skarbu.

Zakres opracowanych questingów związany będzie z odtworzeniem regionalnych legend, historii o miejscach znajdujących się na obszarze danej gminy, wyszukanie atrakcji turystycznych i ich opracowanie do tworzonych tras questingowych jak i tworzonej bazy atrakcji turystycznych, celem spotkań będzie  zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR w kreowanie rozwoju lokalnego oraz pogłębienie integracji mieszkańców obszaru LSR.

Grupa docelowa: Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie danej gminy należącej do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”.

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie osobiście lub przesłanie na adres Stowarzyszania – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Żywiec, ul. Pod Górą 4 formularza zgłoszeniowego.

Formularze zgłoszeniowe można również w formie skanu przesłać na adres poczy elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wzory formularzy dostępne są w Biurze LGD „Żywiecki Raj” i na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl, w zakładce CUDCHWAL.

W przypadku większej liczby zainteresowanych decyzja o zakwalifikowaniu oparta zostanie  na kolejności zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 10 uczestników w każdej grupie – gminie. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa kandydatów, ewentualnie lista rezerwowa.