Ramowy program spotkania wyjazdowego

Ramowy program spotkania wyjazdowego wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD „Żywiecki Raj” na teren działania LGD Morawskie Wrota 1-2 IV 2014 r.

pdf