eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Oferta Pracy

Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Działając w oparciu o Procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

Czytaj więcej: Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Informacja na temat oceny złożonych ofert na wolne stanowiska pracy pod względem formalnym

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na wolne stanowiska pracy:

1. Specjalista ds. animacji projektów

2. Specjalista ds. promocji i współpracy

 

Czytaj więcej: Informacja na temat oceny złożonych ofert na wolne stanowiska pracy pod względem formalnym

Specjalista ds. animacji projektów i Specjalista ds. promocji i współpracy - Nabór na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy:

1. Specjalista ds. animacji projektów

2. Specjalista ds. promocji i współpracy

Czytaj więcej: Specjalista ds. animacji projektów i Specjalista ds. promocji i współpracy - Nabór na wolne...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Działając w oparciu o Procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy - Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD "Żywiecki Raj"

Wyniki oceny złożonych ofert na wolne stanowiska pracy pod względem formalnym

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny formalnej ofert zlożonych na wolne stanowiska pracy:

1. Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Specjalista ds. animacji projektów

3. Specjalista ds. promocji i współpracy

Czytaj więcej: Wyniki oceny złożonych ofert na wolne stanowiska pracy pod względem formalnym

Nabór na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy:

1. Pracownik administracyjno-rozliczeniowy

2. Specjalista ds. animacji projektów

3. Specjalista ds. promocji i współpracy

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowiska pracy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Specjalista ds. promocji i administracji

Działając w oparciu o Procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na powyższe stanowisko pracy została zatrudniona:

Pani Bogusława Talik zamieszkała w Kamesznicy

 

Informacja o wynikach naboru

Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko ds. promocji i administracji

Uprzejmie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko ds. promocji i administracji odbędą się w dniu 29.09.2015r. od godz.8.00.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Więcej artykułów…