eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Przygotowanie LSR na lata 2016-2023

Lokalne kryteria wyboru i podział budżetu w LSR LGD „Żywiecki Raj”

W dniu 8 grudnia 2015r. w godz. 11.00 -14.30 odbyło się spotkanie robocze, podczas którego zostało omówione drzewo celów wraz z podziałem budżetu w ramach LSR LGD „Żywiecki Raj”, wynik przeprowadzonych licznych spotkań i konsultacji w szerokim gronie przedstawicieli instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, z uwzględnieniem również grup defaworyzowanych zdiagnozowanych w LSR.

Czytaj więcej: Lokalne kryteria wyboru i podział budżetu w LSR LGD „Żywiecki Raj”

Relacja z warsztatu startegicznego - 1.12.2015r.

Kolejny warsztat strategiczny za nami! W dniu 1 grudnia 2015r. w Zamku w Łodygowicach spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, JST a także przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Relacja z warsztatu startegicznego - 1.12.2015r.

Zaproszenie na spotkanie robocze/ warsztat tematyczny

Zapraszamy wszystkich członków Rady LGD "Żywiecki Raj" na spotkanie robocze/warsztat tematyczny. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w siedzibie biura LGD „Żywiecki Raj”, w Zamku w Łodygowicach – Sala Kominkowa, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie robocze/ warsztat tematyczny

Warsztat strategiczny - monitoring i ewaluacja LSR, Plan komunikacyjny LSR LGD "Żywiecki Raj"

Serdecznie zapraszamy na warsztat strategiczny dotyczący zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020 a także Planu komunikacji do LSR LGD "Żywiecki Raj".

Czytaj więcej: Warsztat strategiczny - monitoring i ewaluacja LSR, Plan komunikacyjny LSR LGD "Żywiecki Raj"

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i JST - relacja

W dniu 24 listopada 2015r.siedzibie LGD „Żywiecki Raj” odbyło się spotkanie robocze,w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawicieli JST.

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i JST - relacja

Konsultacje LSR LGD "Żywiecki Raj"

Drodzy mieszkańcy LGD „Żywiecki Raj”

 po raz kolejny zwracamy się do Panstwa z prośbą o zaopiniowanie elementów tworzonej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2015-2020 (LSR).

 

Czytaj więcej: Konsultacje LSR LGD "Żywiecki Raj"

Spotkanie dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli JST

Zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe i przedstawicieli JST na spotkanie dotyczące procedur naboru i kryteriów wyboru projektów grantowych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie LGD „Żywiecki Raj” – ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.00

Czytaj więcej: Spotkanie dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli JST