eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

ZAKRESY WSPARCIA

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (wsparcie w zakresie ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA)

Czytaj więcej: ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA